Thứ Bảy, Tháng Sáu 3, 2023
Với quan điểm cùng hợp tác và cùng phát triển, ngày 21/4/2023, UBND tỉnh Gia Lai và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số trên địa bàn...