Bãi đỗ xe hiện đại

Tên ý tưởng: Bãi đỗ xe hiện đại ( GTVT-120031 )

Nội dung:

Mục đích : Tiết kiệm thời gian tìm chỗ đỗ xe

Ý tưởng : Sử dụng hệ thống phần mềm đỗ xeTác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé