Băn khoăn về loài cây mọc trên ổ kiến

Câu hỏi: Băn khoăn về loài cây mọc trên ổ kiến

Nội dung câu hỏi:
Hôm nay đi ruộng tôi thấy có hai cây này rất lạ, chúng mọc trên ổ kiến đất. Nếu các bạn biết tên cây này thì giúp mình nhé. Xin cảm ơn.


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé