Bạn Không biết lâp trình, bắt đầu học từ đâu?


#1

Chào mọi người. Minh nhận thấy rất nhiều bạn có câu hỏi này khi bắt đầu học lập trình. Vậy nên mình đặt câu hỏi này để mọi người cùng vào góp ý kiến, thảo luận. Để sau này các newbie tham gia ngành của chúng ta sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn, tổng quát hơn về ngành này. Để có thể lựa chọn hướng đi đúng, cũng như dừng lại đúng lúc trước khi quá muộn.

Mong rằng các câu trả lời xoay quanh các vấn đề:

Lập trình là gì?
Các sản phẩm có thể tạo ra từ việc lập trình.
Các ngôn ngữ lập trình phù hợp với newbie.
Lộ trình học cho các lĩnh vực sôi động hiện nay: App, Web, Mobile, Game, Tool, IoT.
Dự đoán xu hướng ngành nghề trong 5 năm tới.