Beo.Thép hộp 60 x 120, 50 x 100, 80 x 120, 75 x 150 x 5ly,ống hàn đen phi 219 x 5ly


#1

Thép hộp 60 x 120, 50 x 100, 80 x 120, 75 x 150 x 5ly,ống hàn đen phi 219 x 5ly.
Thép hộp 60 x 120 x 1.8ly, Thép hộp 60 x 120 x 2 ly
Thép hộp 60 x 120 x 2.5 ly, Thép hộp 60 x 120 x 3 ly
Thép hộp 50 x 100 x 1.4 ly Thép hộp 50 x 100 x 1.6 ly
Thép hộp 60 x 120 x 1.8 ly, Thép hộp 50 x 100 x 2 ly
Thép hộp 50 x 100 x 2.5ly, Thép hộp 50 x 100 x 3 ly
Thép hộp 50 x 100 x 4ly, Thép hộp 50 x 100 x 5ly
Thép hộp 50 x 100 x 6ly, Thép hộp 50 x 100 x 8ly
Thép hộp inox 50 x 100 x 1.4 x 6000mm, Thép hộp 50 x 100 x 1.5 x 6000mm
Thép hộp inox 50 x 100 x 1.8 x 6000mm, Thép hộp 50 x 100 x 2.0 x 6000mm
Thép hộp inox 50 x 100 x 2.3 x 6000mm, Thép hộp 50 x 100 x 2.5 x 6000mm
Thép hộp inox 50 x 100 x 2.8 x 6000mm, Thép hộp 50 x 100 x 3.0 x 6000mm
Thép hộp inox 50 x 100 x 3.2 x 6000mm, Thép hộp 50 x 100 x 3.5 x 6000mm
Thép hộp inox 50 x 100 x 3.8 x 6000mm, Thép hộp 50 x 100 x 4.0 x 6000mm
Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ Trực Tiếp Phòng Kinh Doanh:
CÔNG TY TNHH ĐT - PT - XNNK NGUYỄN MINH

Đ/C: Số 1139,Đình Quang Ân, Tổ 22, Xã Hương Phước, Xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.

Wbe: http://nguyenminhsteelpipe.com/

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:
Mr Phúc Hậu:0942.043.179 hoặc 0908.678.558
hotline:0251.686.238 fax 0251.686.239
Mail: phuchaungason@gmail.com
Website: http://thepongducnhapkhau.com/