Beo.Thép hộp đen 75 x 150 x 3.2ly, 30 x 60,40 x 80 x 4ly,5ly


#1

Thép hộp đen 75 x 150 x 3.2ly, 30 x 60,40 x 80 x 4ly,5ly.
Thép hộp 75 x 150 x 5ly, Thép hộp 75 x 150 x 6ly
Thép hộp 75 x 150 x 8ly, Thép hộp 75 x 150 x 10ly
Thép hộp inox 30 x 60 x 1.4 x 6000mm, Thép hộp 30 x 60 x 1.5 x 6000mm
Thép hộp inox 30 x 60 x 1.8 x 6000mm, Thép hộp 30 x 60 x 2.0 x 6000mm
Thép hộp inox 30 x 60 x 2.3 x 6000mm, Thép hộp 30 x 60 x 2.5 x 6000mm
Thép hộp inox 30 x 60 x 2.8 x 6000mm, Thép hộp 30 x 60 x 3.0 x 6000mm
Thép hộp inox 30 x 90 x 1.4 x 6000mm, Thép hộp 30 x 90 x 1.7 x 6000mm
Thép hộp inox 40 x 80 x 1.1 x 6000mm, Thép hộp 40 x 80 x 1.2 x 6000mm
Thép hộp inox 40 x 80 x 1.4 x 6000mm, Thép hộp 40 x 80 x 1.5 x 6000mm
Thép hộp inox 40 x 80 x 1.8 x 6000mm, Thép hộp 40 x 80 x 2.0 x 6000mm

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ Trực Tiếp Phòng Kinh Doanh:
CÔNG TY TNHH ĐT - PT - XNNK NGUYỄN MINH

Đ/C: Số 1139,Đình Quang Ân, Tổ 22, Xã Hương Phước, Xã Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai.

Wbe: http://nguyenminhsteelpipe.com/

Mọi Chi Tiết Xin Liên Hệ:
Mr Phúc Hậu:0942.043.179 hoặc 0908.678.558
hotline:0251.686.238 fax 0251.686.239
Mail: phuchaungason@gmail.com
Website: http://thepongducnhapkhau.com/