Biết đích đến hãy chọn đường đi


#1

Bàn về chuyện chọn trường học, một nguyên tắc quan trọng là cha mẹ phải hình dung được đích đến của con trước khi chọn một con đường để đi. Luôn ý thức được điều này khiến cha mẹ tập trung vào mục tiêu của mình, không bị phân tâm bởi sự lựa chọn của người khác, của các thông tin quảng cáo, các câu chuyện thời sự...

Trong số các trường theo mô hình quốc tế kể trên, mỗi nhóm trường đều có thể là công cụ giúp cha mẹ dẫn con đi tới cái đích cần phải đến. Có vẻ như các trường quốc tế này đều đi đến một điểm chung, nhưng thật ra không phải vậy, giữa chúng có sự khác biệt đáng kể.

1) Nhóm các trường dạy chương trình Anh: Thường dạy theo chương trình quốc gia của Anh, vốn là chương trình mà các học sinh phổ thông ở Anh và nhiều nước thuộc địa Anh trong khối Thịnh Vượng Chung (Common Wealth) áp dụng, sẽ dẫn tới bằng GSSE và A level Anh Quốc. Hiện nay chương trình quốc gia Anh được giảng dạy ở BIS, BVIS và ABC (hết Year 9). Học ở các trường Anh tạo điều kiện thuận lợi cho các học sinh định hướng du học tại Anh. Chương trình của Anh có đặc trưng là chuẩn mực, mang tính hàn lâm.

2) Nhóm các trường dạy chương trình Mỹ: Thường dạy theo chương trình một bang nào đó của Mỹ (Mỹ không có chương trình chung quốc gia, mỗi tiểu bang tự soạn chương trình chuẩn riêng, nhưng về cơ bản khá thống nhất giữa các bang). Chương trình của Mỹ được đánh giá là kích thích sáng tạo, khơi dậy tiềm năng người học và cách học sinh động. Học sinh phổ thông ở Mỹ thường thi AP ở 2 năm cuối (Grades 11, 12), và IB cũng khá phổ biến. Hiện có các trường sau dạy chương trình của Mỹ: SSIS (đến Grade 10), AIS (bang Cali), APU (bang Cali), ISSP (bang New York), TAS, NSA. Học sinh học chương trình của Mỹ sẽ có lợi thế đặc biệt khi đến học cấp học tiếp theo ở Mỹ, đặc biệt là khả năng hòa nhập với phong cách học tập ”phi truyền thống” vốn phổ biến tại Mỹ. Nếu có AP thì càng lợi thế hơn, hoặc nếu không thì học tại những trường được công nhận (accredited) bởi WASC hoặc NEASC cũng sẽ được chấp nhận dễ dàng.

3) Chương trình Tú tài quốc tế (IB): Chương trình IB được đánh giá cao vì tính quốc tế thực sự của nó. Học sinh được học tập toàn diện hơn hẳn các chương trình khác, và cũng tiếp cận vấn đề dưới góc độ một ”công dân thế giới” mà không bị hạn chế tầm nhìn bởi lãnh thổ quốc gia. Chương trình IB được lựa chọn từ những gì tinh túy nhất của một số nền giáo dục, khoa học tiêu biểu, tuy nhiên cách thức dạy và học không giống bất cứ chương trình của quốc gia nào. Nó thể hiện sự ”xuyên biên giới”. Một số trường đã dạy IB, ví dụ Primary có ISHCMC, ACG, AIS Úc, Middle có ISHCMC, AIS Úc, Diploma có ISHCMC, BIS, SSIS, AIS Mỹ, RISS (riêng CIS và ACG đang apply cho DP). Về lý thuyết, học sinh học IB có thể học ở bất cứ đâu trên thế giới, châu Âu hay Bắc Mỹ. Nhiều trường đại học đã có kinh nghiệm nhận học sinh tốt nghiệp IB và ngày càng đánh giá cao chương trình này. IB được dự đoán và kỳ vọng là chương trình giáo dục tương lai của cả thế giới nhờ tính quốc tế, tiến bộ và nhân văn của nó.

4) Chương trình Cambridge (CIE): Chương trình CIE là chương trình quốc tế do Cambridge phát triển, độc lập với chương trình quốc gia Anh. Chương trình Cambridge có tính linh hoạt hơn IB, cho phép các trường có thể dạy học toàn theo CIE, hoặc áp dụng song song CIE với chương trình quốc gia sở tại, hoặc các dạng thức song ngữ khác. Chương trình CIE có khung chương trình cho từng cấp học, thi Checkpoints cuối lớp 5 và lớp 8 để khảo sát năng lực ban đầu của học sinh. Sau đó học sinh bước vào học IGCSE (so với GCSE của học sinh Anh)
và International A level (so với A level quốc gia Anh). So với IB, A level có định hướng nghề nghiệp chuyên môn sớm, hướng học sinh tập trung vào lĩnh vực mình có sở trường ngay từ bậc học phổ thông, nhưng lại thu hẹp cơ hội trải nghiệm đa dạng và toàn diện so với IB. Các trường dạy CIE gồm: cấp 1 (ACG, BCIS), cấp 2 (BCIS), IGCSE (BIS, CCC, BVIS, ACG, ABC, RISS, BCIS, SIS), A level (CCC, BVIS, ACG, ABC).

5) Chương trình quốc tế khác: Một số các chương trình khác của các quốc gia nói tiếng Anh như Úc, Canada sẽ tạo lợi thế cho học sinh đi du học tại quốc gia này. CIS dạy chương trình của Ontario (Canada), AIS Úc và SIC dạy chương trình của Úc.

6) Các chương trình song ngữ kết hợp giữa Bộ giáo dục VN và chương trình 1 nước nói tiếng Anh, hoặc tăng cường tiếng Anh: tốt hơn cho học sinh định hướng học tại Việt Nam, hoặc sẽ du học nhưng sẽ trở về Việt Nam làm việc. Các trường BCIS, APU, VASS, Horizon, VAS, IPS... nằm trong số này.