Bỏ cơ chế bằng cấp

Tên ý tưởng: Bỏ cơ chế bằng cấp ( CCHC-120139 )

Nội dung:

Sử dụng các bài test năng lực thường xuyên tại công ty, bỏ việc xét bằng cấp từ đầu vào.Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé