Bóng đèn không cần dùng điện

Tên ý tưởng: Bóng đèn không cần dùng điện ( DT-120063 )

Nội dung:

Chế tạo 1 loại bóng đèn phát sáng bằng nguồn năng lượng khác, giúp tiết kiệm điện


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé