Bụi bám vào các vật chuyển động có tự bay đi không?

Câu hỏi: Bụi bám vào các vật chuyển động có tự bay đi không?

Nội dung câu hỏi:
Tôi thấy bụi thường bám được ở các vật chuyển động mà không bị bay đi, ví dụ như khi nó ở bánh xe, cánh quạt hay các vật chuyển động khác. Vì sao vậy?


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé