Cách chống nước trào ra ngoài khi đun

Tên ý tưởng: Cách chống nước trào ra ngoài khi đun ( AT-120053 )

Nội dung:
Bạn chỉ cần đặt một chiếc muôi ngang nồi, khi đun sẽ không bị trào ra.


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé