Cách nào để chồi non cây xoài không bị trụi?

Câu hỏi: Cách nào để chồi non cây xoài không bị trụi?

Nội dung câu hỏi:
Cây xoài nhà tôi cứ bị con gì đó cắn ngang lá nõn làm cho trồi non trụi lủi. Mong mọi người hướng dẫn tôi cách giải quyết vấn đề này. Xin cảm ơn.


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé