Cách phân biệt muỗi đực và muỗi cái?

Câu hỏi: Cách phân biệt muỗi đực và muỗi cái?

Nội dung câu hỏi:
Tại sao muỗi cái lại hút máu trong khi đó muỗi đực lại ‘ăn chay’ hút nhựa cây để sống? (Huy Hoàng)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé