Cách tiết kiệm tiền hiệu quả

Tên ý tưởng: Cách tiết kiệm tiền hiệu quả ( TK-120095 )

Nội dung:

“Tắt những thiết bị điện không cần thiết

Viết danh sách thứ cần mua trước khi đi mua sắm

Cân bằng chi tiêu

Thanh toán bằng tiền mặt thay vì dùng thẻ

Tự chuẩn bị bữa ăn trưa”Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé