Cách tìm từ khóa để SEO từ anh Google

Chào bạn ! Bạn cần tìm từ khóa để seo. Đơn giản nhất là bạn vào google search và nó show ra kết quả tương tự

1. Tìm theo xu hướng

Bạn vào website: https://trends.google.com/

Tìm từ khóa đang HOT
image

2. Xem gợi ý tìm kiếm

image

3. Công cụ phân tích từ khóa

https://ads.google.com/aw/keywordplanner/home

image

Tham khảo thêm : https://rapidtags.io/generator/