Cách xác định tuổi của cây nhân sâm?

Câu hỏi: Cách xác định tuổi của cây nhân sâm?

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi làm thế nào để biết chính xác cây nhân sâm bao nhiêu tuổi? (Thu Thủy)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé