Cần gấp 01 nhân viên chăm sóc khách hàng (ĐT: 0961958214)


#1

Cần gấp 01 nhân viên chăm sóc khách hàng
Tiếp nhận thông tin của khách, lấy hàng cho khách
Giải đáp những thắt mắt của họ
Giao tiếp hướng dẫn cách sử dụng hàng
Yêu cầu: chăm chỉ, làm việc lâu dài
Trao đỗi công việc trực tiếp không SMS
0961958216