Cần hợp tác sxkd hoặc chuyển nhượng mặt bằng dự án tại kcn đà nẵng. (ĐT: 0903545254)


#1

Cần hợp tác sxkd hoặc chuyển nhượng mặt bằng dự án tại kcn đà nẵng.