Cây có lá màu đỏ quang hợp như thế nào?

Câu hỏi: Cây có lá màu đỏ quang hợp như thế nào?

Nội dung câu hỏi:
Theo tôi được biết, lá thường có màu xanh và thực hiện quá trình quang hợp. Vậy cây này tôi trồng có lá màu đỏ (ảnh) thì quang hợp thế nào? (Thu Hà)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé