Cây đậu đen lai với đậu xanh được không?

Câu hỏi: Cây đậu đen lai với đậu xanh được không?

Nội dung câu hỏi:
Đem cây đậu đen lai với cây đậu xanh có được không? Nếu có thì hạt như thế nào? Nếu không được thì do nguyên nhân gì, vì tôi thấy cả hai loại hạt này đều cùng họ đậu.


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé