'Cây lạ' ở TP HCM

Câu hỏi: ‘Cây lạ’ ở TP HCM

Nội dung câu hỏi:
Trong vườn nhà ở quận 7, TP HCM, dưới gốc cây khế, tôi thấy có một cây lạ, thân nó giống cây diệp hạ châu, nhưng lá lại như cây điền thanh hơn. Vậy đó là cây gì hoặc do hiện tượng nào tạo nên, và có ẩn chứa điều gì không?


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé