Cây nấm ngọc cẩu tại sao được gọi là 'bí quyết phòng the'?

Câu hỏi: Cây nấm ngọc cẩu tại sao được gọi là ‘bí quyết phòng the’?

Nội dung câu hỏi:
Nấm ngọc cẩu có nhiều ở vùng núi cao, với những đồn thổi về công dụng quý cho các quý ông. Cây có chất gì quý? (Bắc)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé