Cây này có chữa được bệnh?

Câu hỏi: Cây này có chữa được bệnh?

Nội dung câu hỏi:
Người dân trong xóm tôi trồng nhiều. Họ hái lá nấu uống. Họ nói cây này có giá trị chữa bệnh. Tôi có uống thử thấy có vị đắng, hậu ngọt. Có người cho là Kim Thất Tai, có người cho là cây Mật Gấu. ôi không biết chính xác là cây gì, kính nhờ độc giả gần xa giúp. Xin cảm ơn! (Phan Viết Nhất Tiên)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé