Cây này có độc không?

Câu hỏi: Cây này có độc không?

Nội dung câu hỏi:
Xin hỏi cây này là cây gì, có độc không? Mình thấy trong vườn có cây này mọc rất nhiều, nhổ lên thấy có củ. (Lê Nam)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé