Cây thích nghi khí hậu như thế nào?

Câu hỏi: Cây thích nghi khí hậu như thế nào?

Nội dung câu hỏi:
Theo mình được biết thì phương bắc có 4 mùa (xuân, hạ, thu, đông). Vào mùa đông, cây rụng hết lá để thích nghi với môi trường lạnh. Ở phương nam chỉ có mùa mưa và mùa khô, vậy cây sẽ thích nghi với khí hậu mùa khô như thế nào?. Hiện tượng đó gọi là gì? (Minh Long)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé