Cây tím lạ gì đây?

Câu hỏi: Cây tím lạ gì đây?

Nội dung câu hỏi:
Bạn tôi khi đi lên rừng chơi chụp ảnh được loại cây này. Xin cho biết đây là cây gì? (Phí Thị Kim Chung, hamien_xr@yahoo.com)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé