Cây xăng tự động

Tên ý tưởng: Cây xăng tự động ( YTK-120145 )

Nội dung:

Cây xăng bán cho người đi đường mà không cần người đứng thu tiền


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé