Cây xấu hổ cụp lá là phản ứng tự vệ?

Câu hỏi: Cây xấu hổ cụp lá là phản ứng tự vệ?

Nội dung câu hỏi:
Mỗi khi có va chạm, cây xấu hổ cụp lá lại. Các thí nghiệm cho thấy cây còn có biết ghi nhớ? Tại sao cây có khả năng này? (Sử)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé