Chất độc gì trong con so biển gây tê liệt thần kinh hô hấp?

Câu hỏi: Chất độc gì trong con so biển gây tê liệt thần kinh hô hấp?

Nội dung câu hỏi:
Nhiều người ăn thịt, trứng con so biển bị ngộ độc, gây tê liệt thần kinh hô hấp. Trong trứng và thịt con này có chất độc gì? (Phan)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé