Chất gì trong cà độc dược lấy mạng người?

Câu hỏi: Chất gì trong cà độc dược lấy mạng người?

Nội dung câu hỏi:
Cây cà độc dược (belladonna) thường được dùng tẩm độc mũi tên. Ăn 10 quả này có thể bị tử vong. Chất gì khiến cây được gọi là độc dược? (Trọng)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé