Chất tẩy an toàn

Tên ý tưởng: Chất tẩy an toàn ( YTK-120032 )

Nội dung:

Mục đích : Tránh xử dụng nhiều hóa chất gây ảnh hưởng đến con người và môi trường

Ý tưởng : Sản xuất chất tẩy rửa từ các nguồn nguyên liệu từ thiên nhiênTác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé