Chia sẻ cho anh chị mô mình liên kết nội bộ tin tức theo mô hình ngôi sao bên em đang làm

Chia sẻ cho anh chị mô mình liên kết nội bộ tin tức theo mô hình ngôi sao bên em đang làm. Toplist có rất nhiều nhưng e chỉ demo 1 cái.

Có rất nhiều mô hình khác nhau sẽ cho điểm số sức mạnh của trang mình cần SEO khác nhau. Mình SEO bài viết thì nên dùng mô hình này, mình SEO danh mục thì nên dùng mô hình khác, mình SEO trang chủ thì nên dùng mô hình khác. Nên khi bắt đầu lên kế hoạch làm website và tối ưu Onpage thì nên xác định được mô hình liên kết nội bộ cho mình để phân bổ lực đúng trang mình cần SEO

Ảnh full : http://area.vn/abc.svg