Chia sẻ sách truyện online trên mọi miền

Tên ý tưởng: Chia sẻ sách truyện online trên mọi miền ( CNTT-120020 )

Nội dung:

Mục đích: Tạo nên các thư viện sách truyện online, giúp các bạn trẻ có thể trao đổi  để có thế tiếp cận với nhiều sách truyện.


Tác giả: Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé