Chọn trường học: vì bằng cấp hay trải nghiệm?


#1

Về mục tiêu học tập của con cái, cũng có sự phân hóa trong lựa chọn của phụ huynh: một là học vì muốn đạt được 1 bằng cấp cụ thể nào đó, 2 là vì trải nghiệm học đường.

1) Học vì bằng cấp: Những người lựa chọn cách này thường đặt mục tiêu rõ ràng cho việc học phổ thông, ví dụ học để thi đậu đại học lớn ở Việt Nam, để lấy học bổng du học, học để đi Mỹ, học để thi A-level điểm cao, lấy bằng Tú tài quốc tế, vv… Cách thức thực hiện thì vô cùng đa dạng, có thể bao gồm cho con du học sớm, chọn trường quốc tế hàng top, thi vào trường chuyên, trường điểm, lớp chọn, học phụ đạo, học thêm, luyện thi, gia sư… Amy Chua trong “Khúc chiến ca của mẹ Hổ” cũng áp dụng phương pháp này và đạt được mục tiêu của mình.

2) Học vì trải nghiệm: Những người lựa chọn cách này ưu tiên hơn cho cảm giác của mình (của con) ở trường học. Với họ, trải nghiệm thú vị trong việc học hành quan trọng hơn những thứ khác như thương hiệu trường học có “hot” hay không, bằng cấp có danh giá không, học sinh có giỏi hơn bạn bè hay không…

Thật ra, nếu mục tiêu học tập chỉ là được vào đại học ở nước ngoài thì chỉ cần bằng tú tài Việt Nam, cộng với điểm thi TOEFL, IELTS, SAT… cao là đều có cơ hội du học. Mà những kỳ thi này mở rộng cho tất cả mọi người đăng ký thi tự do, không phải trải qua những chương trình học được cấp phép kiểu như A-level, AP, IB, GAC…

Giữa mục tiêu bằng cấp và trải nghiệm học hành, cái nào quan trọng hơn, chọn cái nào hay kết hợp cả hai, hoặc kết hợp ở mức độ/tỷ lệ nào thì chỉ có bạn mới trả lời được.