Chung tay đảm bảo môi trường biển sạch đẹp, an toàn

Tên ý tưởng: Chung tay đảm bảo môi trường biển sạch đẹp, an toàn ( DLGT-120050 )

Nội dung:

Chung tay đảm bảo môi trường biển sạch đẹp, an toàn


Tác giả: telcom Nguyễn Thị Thủy
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hà Nội
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé