Chuyển từ ép buộc thực hiện (Enforcing Responsibility) sang xây dựng trách nhiệm giải trình (Building Accountability)

Tên ý tưởng: Chuyển từ ép buộc thực hiện (Enforcing Responsibility) sang xây dựng trách nhiệm giải trình (Building Accountability) ( KD-120150 )

Nội dung:

Ý tưởng này giúp cho nhân viên không còn cảm thấy mình bị ép buộc, nâng cao tinh thần ý thức trách nhiệm trong công việc, từ đó dẫn tới hiệu quả công việc được nâng cao.


Tác giả: camauad
Địa chỉ: Huyện/hoặc tương đương Thành phố Cà Mau - Cà Mau
Cảm ơn bạn đã xem ý tưởng của mình.
Nếu có ý kiến đóng góp bạn hãy trả lời giúp mình phía dưới nhé