Cloudron là gì ? Tìm hiểu ứng dụng cloudron

Cloudron là một nền tảng giúp bạn dễ dàng chạy và duy trì các ứng dụng web trên máy chủ của mình. Không giống như các giải pháp 1 lần nhấp không hỗ trợ bạn với bất kỳ tác vụ nào khi cài đặt và yêu cầu kiến ​​thức về quản trị hệ thống (như cài đặt chứng chỉ, tạo cơ sở dữ liệu, có chiến lược sao lưu / khôi phục), Cloudron cung cấp giải pháp tích hợp hoàn chỉnh cho quản lý ứng dụng và người dùng.

Link website: https://cloudron.io/