Có cây khế đực, khế cái không?

Câu hỏi: Có cây khế đực, khế cái không?

Nội dung câu hỏi:
Tôi trồng cây khế mắt ghép được ba năm, lên xanh tốt, nhưng không ra hoa, quả. Liệu đây có phải khế đực, làm cách nào cho nó kết quả? (Trang)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé