Có loài động thực vật nào bất tử không?

Câu hỏi: Có loài động thực vật nào bất tử không?

Nội dung câu hỏi:
Hôm qua tôi đọc bài viết về loài gấu nước bất diệt, có thể tồn tại trong mọi điều kiện sống khắc nghiệt, kể cả ngoài không gian. Không biết ngoài gấu nước, có loài động thực vật nào như thế nữa không? (Sơn Tùng, Hà Nội)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé