Có nên ăn dưa leo ruột bị đắng?

Câu hỏi: Có nên ăn dưa leo ruột bị đắng?

Nội dung câu hỏi:
Cùng một cây dưa leo (dưa chuột) nhưng có quả ruột rất đắng. Chất gì đã khiến dưa đắng? Nếu ăn có độc không? (Linh)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé