Có phải động vật 'ngoại tình' vì muốn bảo vệ con non?

Câu hỏi: Có phải động vật ‘ngoại tình’ vì muốn bảo vệ con non?

Nội dung câu hỏi:
Chim sáo đá, sư tử cái thường quan hệ với nhiều bạn tình vì cần hỗ trợ nuôi và bảo vệ con hay do chúng không thể phân biệt? (Viết)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé