Có phải nấm linh chi không?

Câu hỏi: Có phải nấm linh chi không?

Nội dung câu hỏi:
Cây này mọc trong vườn tre gần nhà tôi, xin hỏi có phải nấm linh chi không? Là nấm có tác dụng chữa bệnh, hay chỉ là loại linh chi phá gỗ vô dụng? (Hoài Trung)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé