Có phải rắn con quá yếu sẽ bị mẹ ruột ăn thịt?

Câu hỏi: Có phải rắn con quá yếu sẽ bị mẹ ruột ăn thịt?

Nội dung câu hỏi:
Không chỉ tự ăn thịt mình, loài rắn còn xơi cả con non nếu thấy những con này quá yếu. Có phải vì chúng là động vật máu lạnh? (Tuấn)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé