Con này là con gì?

Câu hỏi: Con này là con gì?

Nội dung câu hỏi:
Hôm trước mình đi săn chuột, bắt được con này. Cho mình hỏi con này là con gì? Xin chân thành cảm ơn bạn đọc! (Danh Si Nghĩa)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé