Con người xử lý hình ảnh bằng mắt nào?

Câu hỏi: Con người xử lý hình ảnh bằng mắt nào?

Nội dung câu hỏi:
Con người và động vật nói chung phần lớn nhìn bằng hai mắt, tôi thắc mắc là chúng ta xử lý hình ảnh nhận được từ mắt nào là chủ yếu, mắt trái hay mắt phải vậy?


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé