Con sâu được 'mạ kim loại' là loài gì?

Câu hỏi: Con sâu được ‘mạ kim loại’ là loài gì?

Nội dung câu hỏi:
Trong vườn nhà tôi có một con sâu ăn lá, trong giai đoạn nó sắp thành bướm, nó treo mình trên lá cây. Con sâu này có bề ngoài rất nổi như được mạ kim loại sáng bóng, trông như một loại nữ trang đắt tiền.


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé