Côn trùng có máu không?

Câu hỏi: Côn trùng có máu không?

Nội dung câu hỏi:
Côn trùng như kiến, bướm, gián, dế có máu không? Nếu có thì máu của chúng có cấu tạo hóa học giống người hoặc động vật bậc thấp như cá không?


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé