Con vật dài như sợi dây này là gì?

Câu hỏi: Con vật dài như sợi dây này là gì?

Nội dung câu hỏi:
Tại suối Nậm Păm, xã Noọng Hẻo (Sìn Hồ, Lai Châu), khi sạt lở đất, có con mảnh như sợi dây, chuyển động giống rắn, không biết là con gì, nguy hiểm thế nào? (Thành)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé