Đầu số mới điện thoại bàn tại nghệ an


#1

Theo Kế hoạch chuyển đổi mã vùng của Bộ Thông tin và Truyền thông, mã vùng của tỉnh Nghệ An sẽ được chuyển đổi từ mã vùng cũ (38) sang mã vùng mới (238) kể từ 00 giờ 00 phút ngày 11/02/2017.
Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển dịch vụ viễn thông, ngày 22/12/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 22/2014/TT-BTTTT về quy hoạch kho số viễn thông. Triển khai thực hiện Thông tư này, ngày 21/11/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông có Quyết định số 2036/QĐ-BTTTT ban hành Kế hoạch chuyển đổi mã vùng, theo đó 59/63 tỉnh, thành phố trên toàn quốc (trừ 4 tỉnh là Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình và Hà Giang giữ nguyên) sẽ phải chuyển đổi từ mã vùng cũ sang mã vùng mới theo ba giai đoạn.

Từ ngày 11/02/2017, mã vùng Nghệ An được chuyển đổi từ 38 thành 238

Theo Kế hoạch trên, thời gian bắt đầu chuyển đổi mã vùng của mỗi giai đoạn được thực hiện vào thứ Bảy hoặc Chủ Nhật, tránh các ngày lễ, Tết để đảm bảo việc chuyển đổi mã vùng được an toàn và thuận lợi, cụ thể:

 • Giai đoạn 1 bao gồm 13 tỉnh, trong đó có tỉnh Nghệ An. Thời điểm chuyển đổi mã vùng bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 11/02/2017:
 • Thời gian bắt đầu quay số song song (30 ngày) vào 00 giờ 00 phút ngày 11/02/2017 và kết thúc quay số song song vào 23 giờ 59 phút ngày 12/3/2017;
 • Thời gian bắt đầu duy trì âm thông báo (30 ngày) vào 00 giờ 00 phút ngày 13/3/2017 và kết thúc âm thông báo vào 23 giờ 59 phút ngày 14/4/2017.
 • Giai đoạn 2 bao gồm 23 tỉnh, thành phố. Thời điểm chuyển mã vùng: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 15/04/2017.
 • Giai đoạn 3 bao gồm 23 tỉnh, thành phố còn lại. Thời điểm chuyển mã vùng: Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 17/06/2017.
  Thời gian quay số song song và thời gian duy trì âm báo của hai giai đoạn 2 và 3 này đều được duy trì trong khoảng thời gian tương đương Giai đoạn 1.
  Để triển khai Kế hoạch chuyển đổi mã vùng của Bộ Thông tin và Truyền thông, ngày 29/11/2016, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An cũng đã ban hành Kế hoạch số 1428/KH-STTTT về việc triển khai thực hiện chuyển đổi mã vùng của tỉnh Nghệ An.
  Kế hoạch yêu cầu quá trình chuyển đổi mã vùng phải đảm bảo an toàn mạng lưới viễn thông và an ninh thông tin trước, trong và sau quá trình chuyển đổi, hạn chế tối đa việc mất liên lạc bằng cách cho phép người sử dụng dịch vụ có thể quay số song song theo mã vùng cũ và mã vùng mới trong thời gian chuyển đổi mã; Duy trì âm thông báo sau khi chuyển đổi mã vùng trong một khoảng thời gian hợp lý.
  Để thực hiện được các yêu cầu đó, mỗi giai đoạn chuyển đổi phải được tiến hành qua bốn bước bao gồm:
  Bước 1: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tỉnh trước thời điểm chuyển đổi mã vùng (00 giờ 00 phút ngày 11/2/2017) kể từ ngày 11/12/2016, tập trung mạnh và tuyên truyền liên tục kể từ ngày 04/02/2016. Để thực hiện bước này, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An huy động hệ thống truyền thông bao gồm báo chí, phát thanh truyền hình, hệ thống truyền thanh cơ sở và Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, huyện, hệ thống nhắn tin SMS của các mạng di động, Tổng đài 1080 của VNPT vào cuộc tham gia tuyên truyền sâu rộng đến toàn bộ người sử dụng dịch vụ.

Các doanh nghiệp viễn thông sẽ đảm bảo các điều kiện kỹ thuật để thực hiện việc chuyển đổi mã vùng
Bước 2: Chuẩn bị các biện pháp kỹ thuật để bảo đảm quay số song song trong thời gian 30 ngày bắt đầu kể từ thời điểm chuyển đổi. Như vậy, trong thời gian này, người sử dụng có thể quay số song song, sử dụng được cả hai mã vùng cũ và mới. Ví dụ: Trong thời gian này, người sử dụng dịch vụ có thể quay số theo mã vùng cũ đến tỉnh Nghệ An là 038.3456789 hoặc quay số theo mã vùng mới là 0238.3456789 thì cuộc gọi đều thành công.
Bước 3: Duy trì âm thông báo trong thời gian tối thiểu 30 ngày kể từ thời điểm kết thúc việc quay số song song. Trong thời gian này, các cuộc gọi quay số theo mã vùng mới được tiến hành bình thường, các cuộc gọi quay số theo mã vùng cũ được định tuyến vào âm thông báo (bằng hai thứ tiếng: tiếng Việt và tiếng Anh đối với cuộc gọi liên tỉnh, liên mạng trong nước; Bằng tiếng Anh đối với cuộc gọi từ quốc tế). Việc cài đặt âm thông báo do doanh nghiệp viễn thông thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Bước 4: Kết thúc duy trì âm thông báo: Các cuộc gọi chỉ thực hiện thành công khi người sử dụng quay số theo mã vùng mới.
Như vậy, để quay số điện thoại đến số bị gọi ở một tỉnh cụ thể, người sử dụng phải biết mã vùng mới của tỉnh đó sau quá trình chuyển đổi. Chi tiết về việc chuyển đổi mã vùng được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Nghệ An tại địa chỉ: htttp://www.nghean.vn hoặc gọi đến tổng đài 1080 của VNPT để được hướng dẫn chi tiết.
Hồ Trung Đông