Đây có phải cây trị ung thư không?

Câu hỏi: Đây có phải cây trị ung thư không?

Nội dung câu hỏi:
Nhà tôi đang có một loại cây, tôi xin từ một người bạn ở nước ngoài mang về. Cây này chưa có tại Việt Nam, họ không nhớ rõ tên nhưng tôi nghe nói nó có thể hỗ trợ điều trị ung thư. Xin hỏi đây là cây gì và có công dụng ra sao? (Phạm Văn Thái)


Trả lời: Nếu bạn biết đáp án hãy giúp DapHoi.com trả lời nhé